Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Oliwa

ul. Piekarnicza 10C, 80-126 Gdańsk

biuro.podawcze.prgda-ol@prokuratura.gov.pl

(58) 767 98 00, fax: (58) 767 98 04

Godziny Pracy

Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Godziny przyjmowania interesantów:
Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania we właściwym sekretariacie)

Prokurator Rejonowy lub Zastępca Prokuratora Rejonowego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godzinach od 9:00 do 11:00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania w Sekretariacie Prokuratora Rejonowego.

Uwagi

brak uwag

Organ odwoławczy

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku

Właściwa miejscowo dla

część miasta Gdańsk w granicach przebiegających w kierunku południowym od Falochronu Wschodniego w Zatoce Gdańskiej, wschodnim brzegiem Kanału Portowego, Martwej Wisły i Kanału Kaszubskiego do Motławy za Polskim Hakiem, następnie wzdłuż ogrodzenia Stoczni Gdańskiej do mostu kratowego przy ul. Jana z Kolna wraz z mostem, dalej między torami kolejki SKM a torami kolei dalekobieżnej do wysokości parku Kasprzaka, torami kolejowymi w kierunku północnym z przystankami: Gdańsk-Stocznia, Gdańsk-Nowe Szkoty, Gdańsk-Kolonia i Gdańsk-Zaspa Towarowa z całą infrastrukturą do wysokości ul. Uczniowskiej, następnie południową stroną ul. Uczniowskiej do skrzyżowania z al. gen. Hallera i ul. Czarny Dwór, al. gen. Hallera w kierunku południowym do skrzyżowania z ul. Chrobrego, ul. Chrobrego do nr 78, a następnie na zachód do ul. Krzemienieckiej, północną stroną ul.Krzemienieckiej, przecinając al. Legionów, i południową stroną ul. Hynka do wysokości ul. Miedzianej, do ul. Lewoniewskich torami kolejki elektrycznej, a następnie ul. Lewoniewskich do al. Wojska Polskiego, al. Wojska Polskiego za Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym, wzdłuż starego nasypu przecinającego ul. Polanki do północnego szczytu ogródków działkowych „Węglisko”, następnie linią prostą poniżej Wzgórza 101 do granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, południową granicą Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego do granicy dzielnicy Złota Karczma, następnie przez Wzgórze 160 granicą lasu do styku z obwodnicą trójmiejską w Kiełpinku, przy obwodnicy, przecinając ul. Kartuską, pomiędzy jez. Jasień a obwodnicą do granic administracyjnych miasta Gdańsk na wysokości ul. Stężyckiej, a następnie południową, zachodnią i północną granicą administracyjną miasta Gdańsk do Zatoki Gdańskiej.

Źródło

https://www.gov.pl/web/po-gdansk/prokuratura-rejonowa-gdansk-oliwa-w-gdansku

Ostatnia aktualizacja

22-07-2020

Wyszukiwarka