Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Południe

Godziny Pracy

Interesanci przyjmowani są przez prokuratorów, urzędników i innych
pracowników Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe w Olsztynie od poniedziałku do piątku w czasie urzędowania, tj. od 8:00 do 13:00.

Interesanci przyjmowani są również przez prokuratorów Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe w Olsztynie poza godzinami urzędowania, w każdy poniedziałek w godzinach 15:30 - 17:30, zgodnie z harmonogram dyżurów prokuratorów Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe w Olsztynie, określanym odrębnie.

Prokurator Rejonowy Olsztyn-Południe w Olsztynie przyjmuje interesantów, po uprzednim uzgodnieniu terminu za pośrednictwem sekretariatu Prokuratora Rejonowego w każdy wtorek, w godzinach od 9:00 do 12:00;

Zastępca Prokuratora Rejonowego Olsztyn-Południe w Olsztynie przyjmuje interesantów, po uprzednim uzgodnieniu terminu za pośrednictwem sekretariatu Prokuratora Rejonowego w czwartki, w godzinach od 9:00 do 12:00;

Zastępca Prokuratora Rejonowego Olsztyn-Południe w Olsztynie do Spraw Wojskowych przyjmuje interesantów, po uprzednim uzgodnieniu terminu za pośrednictwem sekretariatu Zastępcy Prokuratora Rejonowego do Spraw Wojskowych w poniedziałki, w godzinach od 9:00 do 12:00 w siedzibie Działu do Spraw Wojskowych przy ulicy Leśnej 1 w Olsztynie.

Uwagi