Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Północ

Godziny Pracy

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Interesanci przyjmowani są w godzinach urzędowania w godz. 9:00 - 14:00 w dni robocze przez prokuratorów wyznaczonych do pełnienia dyżuru w danym dniu. Interesantów przyjmuje się według kolejności.

Prokurator Rejonowy lub Zastępca Prokuratora Rejonowego interesantów przyjmuje w godzinach 9:00 - 13:00 w dni robocze, a w innych godzinach po uprzednim umówieniu się telefonicznym.

W każdy poniedziałek roboczy interesantów przyjmuje się też po godzinach urzędowania do godz. 17:30. Interesantów przyjmuje prokurator wyznaczony do pełnienia dyżuru „po godzinach urzędowania” w danym dniu, przy czym jeżeli dyżur w godzinach urzędowania w poniedziałek ma prokurator, który z uwagi na okoliczności o których mowa w § 52 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 kwietnia 2016 roku - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 2016 roku, poz. 508) nie pełni dyżuru „po godzinach urzędowania”, wtedy wyznaczony jest też do pełnienia dyżuru polegającego na przyjmowaniu interesantów po godzinach urzędowania w godzinach 15:30 - 17:30 w danym dniu.

Uwagi