Prokuratura Rejonowa Katowice-Północ

ul. Pocztowa 8, 40-002 Katowice

polnoc@katowice.po.gov.pl

(32) 258 70 21

Godziny Pracy

W Prokuraturze Rejonowej Katowice-Północ w Katowicach interesantów przyjmują wyznaczeni przez Prokuratora Rejonowego lub jego Zastępcę prokuratorzy.

Interesantów przyjmuje się od wtorku do piątku, w godzinach od 9:00 do 14:00, natomiast w poniedziałki, w godzinach od 10:00 do 17:00

Interesanci przyjmowani są również przez pracowników sekretariatu Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ w Katowicach, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 14:30.

Uwagi

brak

Organ odwoławczy

Prokuratura Okręgowa w Katowicach

Właściwa miejscowo dla

Część miasta Katowice w granicach przebiegających od skrzyżowania ul. Złotej z granicą administracyjną miasta Chorzów, następnie wzdłuż granic administracyjnych miast Chorzów i Siemianowice Śląskie do skrzyżowania z al. Wojciecha Korfantego, al. Wojciecha Korfantego do Rynku Miasta Katowice włącznie, następnie wzdłuż ul. św. Jana do skrzyżowania z ul. Jana Kochanowskiego, ul. Wojewódzką i ul. Tadeusza Kościuszki, wzdłuż ul. Tadeusza Kościuszki do skrzyżowania z al. Górnośląską, wzdłuż al. Górnośląskiej włącznie do wiaduktu kolejowego na wysokości ul. Kochłowickiej i al. Górnośląskiej, następnie w kierunku północnym wzdłuż torów kolejowych do wiaduktu kolejowego nad skrzyżowaniem torowisk włącznie, następnie w linii prostej do punktu na wysokości posesji przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 8, dalej środkiem kanału wodnego (dopływ rzeki Rawa) do skrzyżowania z ul. Gliwicką, następnie wzdłuż ul. Grudmanna włącznie do skrzyżowania z ul. Chorzowską, ul. Chorzowską włącznie do skrzyżowania z ul. Złotą.

Źródło

https://www.katowice.po.gov.pl/index.php/prokuratury-rejonowe/46-prokuratura-rejonowa-w-katowice-polnoc

Ostatnia aktualizacja

22-07-2020
Wyszukiwarka