Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga

Godziny Pracy

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 8:15 - 16:15 (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy)

Interesanci przyjmowani są przez właściwych prokuratorów i urzędników w dni robocze, w godzinach 9:00 - 15:00, a w każdy poniedziałek, przez wyznaczonych pracowników, także w godzinach 16:15 - 18:00.

Prokurator Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie lub Jego Zastępcy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy roboczy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 17:00, po uprzednim uzgodnieniu w sekretariacie Prokuratora Okręgowego terminu spotkania oraz przedstawieniu przedmiotu skargi lub wniosku

Kasa Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 11:00

Uwagi