Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach z siedzibą w Piekarach Śląskich

Godziny Pracy

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30.

W Ośrodku Zamiejscowym w Piekarach Śląskich interesantów przyjmuje się:
Poniedzałek: 10:00 - 14:00 oraz 15:30 do 16:30;
Wtorek - Piątek: 10:00 - 14:00.

W jednostkach prokuratury okręgu gliwickiego kierownicy jednostek, ich zastępcy lub wyznaczeni prokuratorzy przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek (za wyjątkiem ustawowo wolnego od pracy), w godzinach od 14:00 do 16:30.

Osoby zainteresowane przyjęciem w sprawie skarg i wniosków powinny z wyprzedzeniem uzgodnić telefonicznie w sekretariacie jednostki termin spotkania oraz podać przedmiot skargi lub wniosku.

Uwagi

Właściwa miejscowo dla