Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Kluczborku z siedzibą w Namysłowie

ul. Pułaskiego 3, 46-100 Namysłów

Brak danych

(77) 403 91 90

Godziny Pracy

Brak danych

Uwagi

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 9 grudnia 2016 r.
W sprawie zniesienia Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Kluczborku z siedzibą w Namysłowie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia, ustalenia siedzib i obszarów właściwości ośrodków zamiejscowych prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych poza siedzibą prokuratury
Na podstawie art. 35 § 4 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177 i 1579) zarządza się, co następuje:
§  1. W obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Opolu znosi się Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Kluczborku z siedzibą w Namysłowie.
§  2. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia, ustalenia siedzib i obszarów właściwości ośrodków zamiejscowych prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych poza siedzibą prokuratury (Dz. U. poz. 268) w § 2 uchyla się pkt 4.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Organ odwoławczy

Brak danych

Właściwa miejscowo dla

Brak danych

Źródło

Brak danych

Ostatnia aktualizacja

22-07-2020
Wyszukiwarka