Uchwalenie: Ustawa z dnia 5 stycznia 1995 r. o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich
Wejscie w życie: 9 czerwca 1995
Ostatnia Zmiana: 1 stycznia 2017
Ustawa o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich