Uchwalenie: Uchwała Krajowej Rady Kuratorów z dnia 6 maja 2004 roku - Kodeks etyki kuratora sądowego
Wejscie w życie: 1 czerwca 2004 roku
Ostatnia Zmiana:
Kodeks Etyki Kuratora