Uchwalenie: Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług
Wejscie w życie: 25 lipca 2014
Ostatnia Zmiana: 30 kwietnia 2018
Ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług