Uchwalenie: Ustawa z dnia 7 grudnia 1989 r. o amnestii
Wejscie w życie:
Ostatnia Zmiana:
Ustawa o amnestii