Art. 97. Konstytucji

Art. 97
1. Senat składa się ze 100 senatorów.
2. Wybory do Senatu są powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.

ostatnia zmiana: 29-11-2017

Komentarze