1. Prawo
  2. Kodeks Wykroczeń
  3. art 8 kw
Uchwalenie Dz.U. z 1971 r. nr 12, poz. 114
Wejscie w życie 1 stycznia 1972
Ost. Zmiana ustawy 24 czerwca 2020

Art. 8. Kodeks Wykroczeń

Art. 8. Na zasadach określonych w niniejszej ustawie odpowiada ten, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu lat 17.

Art. 8 kw

ost. zmiana 22-09-2018

Komentarze