Art. 7. Konstytucji

Art. 7.
Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

ostatnia zmiana: 29-11-2017

Komentarze