1. Prawo
  2. Konstytucja
  3. art 7 k
Uchwalenie Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Wejscie w życie 17 października 1997
Ost. Zmiana ustawy 21 października 2009

Art. 7. Konstytucja

Art. 7.
Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Art. 7 k

ost. zmiana 29-11-2017

Komentarze