1. Prawo
  2. art 79 krio
Uchwalenie: Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Wejscie w życie: 1 stycznia 1965
Ostatnia Zmiana: 30 listopada 2019

Art. 79. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Art. 79. Przepisy o ustaleniu bezskuteczności uznania ojcostwa stosuje się odpowiednio do matki dziecka, która po-
twierdziła ojcostwo.

Art. 79. KRIO

zaktualizowano 17-08-2020

Komentarze