1. Prawo
  2. art 786 kc
Uchwalenie: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
Wejscie w życie: 18 maja 1964
Ostatnia Zmiana: 16 maja 2020

Art. 786. Kodeks Cywilny

Art. 786. Przez przyjęcie przesyłki i listu przewozowego odbiorca zobowiązuje się do zapłaty oznaczonych w liście przewozowym należności przewoźnika.

Art. 786. KC

zaktualizowano 06-10-2017

Komentarze