Art. 59. Kodeks Wykroczeń

Art. 59. (uchylony)

ostatnia zmiana: 22-09-2018

Komentarze