1. Prawo
  2. Kodeks Wykroczeń
  3. art 58 kw
Uchwalenie Dz.U. z 1971 r. nr 12, poz. 114
Wejscie w życie 1 stycznia 1972
Ost. Zmiana ustawy 24 czerwca 2020

Art. 58. Kodeks Wykroczeń

Art. 58. § 1. Kto, mając środki egzystencji lub będąc zdolny do pracy, żebrze w miejscu publicznym,
podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.
§ 2. Kto żebrze w miejscu publicznym w sposób natarczywy lub oszukańczy,
podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.

Art. 58 kw

ost. zmiana 22-09-2018

Komentarze