1. Prawo
  2. art 58 kodeks-radcy
Uchwalenie: Kodeks Etyki Radcy Prawnego
Wejscie w życie: 1 lipca 2015
Ostatnia Zmiana:

Art. 58. Kodeks Etyki Radcy Prawnego

Art. 58. Radca prawny obowiązany jest zawiadomić pełnomocnika strony przeciwnej w sporze o podjętych lub zamierzonych czynnościach procesowych zmierzających do odroczenia lub zawieszenia postępowania bądź zmiany kolejności spraw na wokandzie.

Art. 58. KODEKS-RADCY

zaktualizowano 21-09-2020

Komentarze