1. Prawo
  2. art 54 krio
Uchwalenie: Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Wejscie w życie: 1 stycznia 1965
Ostatnia Zmiana: 30 listopada 2019

Art. 54. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Art. 54. § 1. Orzeczenie separacji powoduje powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej.
§ 2. Z chwilą zniesienia separacji powstaje między małżonkami ustawowy ustrój majątkowy. Na zgodny wniosek
małżonków sąd orzeka o utrzymaniu między małżonkami rozdzielności majątkowej.

Art. 54. KRIO

zaktualizowano 17-08-2020

Komentarze