1. Prawo
  2. art 44 krio
Uchwalenie: Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Wejscie w życie: 1 stycznia 1965
Ostatnia Zmiana: 30 listopada 2019

Art. 44. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Art. 44. (uchylony)

Art. 44. KRIO

zaktualizowano 17-08-2020

Komentarze