Art. 40. Kodeks Wykroczeń

Art. 40. (uchylony)

ostatnia zmiana: 22-09-2018

Komentarze