Art. 269. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Art. 269. Decyzje określone w innych przepisach prawnych jako prawomocne
uważa się za ostateczne, chyba że z przepisów tych wynika, iż dotyczą one takiej
decyzji, która została utrzymana w mocy w postępowaniu sądowym bądź też nie
została zaskarżona w tym postępowaniu z powodu upływu terminu do wniesienia
skargi.

Następne Artykuły

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?