1. Prawo
  2. art 24 krio
Uchwalenie: Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Wejscie w życie: 1 stycznia 1965
Ostatnia Zmiana: 30 listopada 2019

Art. 24. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Art. 24. Małżonkowie rozstrzygają wspólnie o istotnych sprawach rodziny; w braku porozumienia każdy z nich może
zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu.

Art. 24. KRIO

zaktualizowano 17-08-2020

Komentarze