Art. 240. Konstytucji

Art. 240
W okresie roku od dnia wejścia w życie Konstytucji ustawa budżetowa może przewidywać pokrywanie deficytu budżetowego przez zaciąganie zobowiązań w centralnym banku państwa.

Art. 240. K

ostatnia zmiana: 29-11-2017

Komentarze