1. Prawo
  2. Konstytucja
  3. art 240 k
Uchwalenie Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Wejscie w życie 17 października 1997
Ost. Zmiana ustawy 21 października 2009

Art. 240. Konstytucja

Art. 240
W okresie roku od dnia wejścia w życie Konstytucji ustawa budżetowa może przewidywać pokrywanie deficytu budżetowego przez zaciąganie zobowiązań w centralnym banku państwa.

Art. 240 k

ost. zmiana 29-11-2017

Komentarze