1. Prawo
  2. Konstytucja
  3. art 23 k
Uchwalenie Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Wejscie w życie 17 października 1997
Ost. Zmiana ustawy 21 października 2009

Art. 23. Konstytucja

Art. 23
Podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne. Zasada ta nie narusza postanowień art. 21 i art. 22.

Art. 23 k

ost. zmiana 29-11-2017

Komentarze