Art. 23. Konstytucji

Art. 23
Podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne. Zasada ta nie narusza postanowień art. 21 i art. 22.

ostatnia zmiana: 29-11-2017

Komentarze