1. Prawo
  2. art 22 kodeks-radcy
Uchwalenie: Kodeks Etyki Radcy Prawnego
Wejscie w życie: 1 lipca 2015
Ostatnia Zmiana:

Art. 22. Kodeks Etyki Radcy Prawnego

Art. 22. Radca prawny powinien wyraźnie zobowiązać osoby współpracujące z nim przy wykonywaniu czynności zawodowych do zachowania poufności w zakresie objętym jego tajemnicą zawodową, wskazując na ich odpowiedzialność prawną związaną z ujawnieniem tajemnicy zawodowej.

Art. 22. KODEKS-RADCY

zaktualizowano 21-09-2020

Komentarze