Art. 202. Konstytucji

Art. 202
1. Najwyższa Izba Kontroli jest naczelnym organem kontroli państwowej.
2. Najwyższa Izba Kontroli podlega Sejmowi.
3. Najwyższa Izba Kontroli działa na zasadach kolegialności.

Art. 202. K

ostatnia zmiana: 29-11-2017

Komentarze