1. Prawo
  2. Konstytucja
  3. art 201 k
Uchwalenie Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Wejscie w życie 17 października 1997
Ost. Zmiana ustawy 21 października 2009

Art. 201. Konstytucja

Art. 201
Organizację Trybunału Stanu oraz tryb postępowania przed Trybunałem określa ustawa.

Art. 201 k

ost. zmiana 29-11-2017

Komentarze