1. Prawo
  2. art 18 krio
Uchwalenie: Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Wejscie w życie: 1 stycznia 1965
Ostatnia Zmiana: 30 listopada 2019

Art. 18. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Art. 18. Nie można unieważnić małżeństwa po jego ustaniu. Nie dotyczy to jednak unieważnienia z powodu pokre-
wieństwa między małżonkami oraz z powodu pozostawania przez jednego z małżonków w chwili zawarcia małżeństwa
w zawartym poprzednio związku małżeńskim.

Art. 18. KRIO

zaktualizowano 17-08-2020

Komentarze