1. Prawo
  2. art 178 krio
Uchwalenie: Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Wejscie w życie: 1 stycznia 1965
Ostatnia Zmiana: 30 listopada 2019

Art. 178. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Art. 178. § 1. Kuratora ustanawia się w wypadkach w ustawie przewidzianych.
§ 2. W zakresie nieuregulowanym przez przepisy, które przewidują ustanowienie kuratora, stosuje się odpowiednio
do kurateli przepisy o opiece z zachowaniem przepisów poniższych.

Art. 178. KRIO

zaktualizowano 17-08-2020

Komentarze