Art. 163. Konstytucji

Art. 163
Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych.

ostatnia zmiana: 29-11-2017

Komentarze