Art. 161. Konstytucji

Art. 161
Prezydent Rzeczypospolitej, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, dokonuje zmian w składzie Rady Ministrów.

ostatnia zmiana: 29-11-2017

Komentarze