1. Prawo
  2. art 157 krio
Uchwalenie: Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Wejscie w życie: 1 stycznia 1965
Ostatnia Zmiana: 30 listopada 2019

Art. 157. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Art. 157. Jeżeli opiekun doznaje przemijającej przeszkody w sprawowaniu opieki, sąd opiekuńczy może ustanowić
kuratora.

Art. 157. KRIO

zaktualizowano 17-08-2020

Komentarze