1. Prawo
  2. art 153 krio
Uchwalenie: Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Wejscie w życie: 1 stycznia 1965
Ostatnia Zmiana: 30 listopada 2019

Art. 153. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Art. 153. Objęcie opieki następuje przez złożenie przyrzeczenia przed sądem opiekuńczym. Opiekun powinien objąć
swe obowiązki niezwłocznie.

Art. 153. KRIO

zaktualizowano 17-08-2020

Komentarze