1. Prawo
  2. art 151 krio
Uchwalenie: Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Wejscie w życie: 1 stycznia 1965
Ostatnia Zmiana: 30 listopada 2019

Art. 151. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Art. 151. Sąd opiekuńczy może ustanowić jednego opiekuna dla kilku osób, jeżeli nie ma sprzeczności między ich
interesami. Opieka nad rodzeństwem powinna być w miarę możności powierzona jednej osobie.

Art. 151. KRIO

zaktualizowano 17-08-2020

Komentarze