1. Prawo
  2. art 146 krio
Uchwalenie: Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Wejscie w życie: 1 stycznia 1965
Ostatnia Zmiana: 30 listopada 2019

Art. 146. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Art. 146. Opiekę sprawuje opiekun. Wspólne sprawowanie opieki nad dzieckiem sąd może powierzyć tylko małżon-
kom.

Art. 146. KRIO

zaktualizowano 17-08-2020

Komentarze