1. Prawo
  2. art 143 krio
Uchwalenie: Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Wejscie w życie: 1 stycznia 1965
Ostatnia Zmiana: 30 listopada 2019

Art. 143. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Art. 143. Jeżeli ojcostwo mężczyzny, który nie jest mężem matki, nie zostało ustalone, zarówno dziecko, jak i matka
mogą dochodzić roszczeń majątkowych związanych z ojcostwem tylko jednocześnie z dochodzeniem ustalenia ojcostwa.
Nie dotyczy to roszczeń matki, gdy dziecko urodziło się nieżywe.

Art. 143. KRIO

zaktualizowano 17-08-2020

Komentarze