Art. 143. Kodeks Cywilny

Art. 143. W granicach określonych przez społeczno-gospodarcze przeznaczenie gruntu własność gruntu rozciąga się na przestrzeń nad i pod jego powierzchnią. Przepis ten nie uchybia przepisom regulującym prawa do wód.

Art. 143. KC

ostatnia zmiana: 24-09-2017

Komentarze