Art. 142. Postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

Kodeks Postępowania Administracyjnego art. 142

Powiązania

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego
  • Wejscie w życie 1 stycznia 1961
  • Ost. zmiana ustawy 18 kwietnia 2020
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 24 09 2018
Komentarze
Wyszukiwarka