1. Prawo
  2. art 134 krio
Uchwalenie: Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Wejscie w życie: 1 stycznia 1965
Ostatnia Zmiana: 30 listopada 2019

Art. 134. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Art. 134. W stosunku do rodzeństwa zobowiązany może uchylić się od świadczeń alimentacyjnych, jeżeli są one po-
łączone z nadmiernym uszczerbkiem dla niego lub dla jego najbliższej rodziny.

Art. 134. KRIO

zaktualizowano 17-08-2020

Komentarze