Art. 134. Kodeks Cywilny

Art. 134. (uchylony).

Następne Artykuły

Art. 135. (uchylony).

Art. 136. (uchylony).

Art. 137. (uchylony).

Art. 138. (uchylony).

Art. 139. (uchylony).

Art. 140. W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?