1. Prawo
  2. art 128 krio
Uchwalenie: Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Wejscie w życie: 1 stycznia 1965
Ostatnia Zmiana: 30 listopada 2019

Art. 128. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Art. 128. Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek
alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.

Art. 128. KRIO

zaktualizowano 17-08-2020

Komentarze