Art. 126. Do postanowień stosuje się odpowiednio przepisy art. 105, art. 107 § 2 – 5 oraz art 109-113, a do postanowień, od których przysługuje zażalenie, oraz do postanowień określonych w art. 134 - również art 145-152 oraz art 156-159, z tym że zamiast decyzji, o której mowa w art. 151 § 1 i art. 158 § 1, wydaje się postanowienie.

Kodeks Postępowania Administracyjnego art. 126

Powiązania

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego
  • Wejscie w życie 1 stycznia 1961
  • Ost. zmiana ustawy 18 kwietnia 2020
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 24 09 2018
Komentarze
Wyszukiwarka