Art. 121. Zatwierdzona ugoda wywiera takie same skutki, jak decyzja wydana w toku postępowania administracyjnego.

Art. 121a. Do ugody zawartej przed mediatorem przepisy art 117–121 stosuje się odpowiednio.

Kodeks Postępowania Administracyjnego art. 121

Powiązania

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego
  • Wejscie w życie 1 stycznia 1961
  • Ost. zmiana ustawy 18 kwietnia 2020
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 24 09 2018
Komentarze
Wyszukiwarka