Sąd Rejonowy we Wrześni

GODZINY URZĘDOWANIA
Sąd Rejonowy we Wrześni:
poniedziałek 7.30 – 18.00
wtorek - piątek 7.30 – 15.30

Biuro podawcze:
poniedziałek - 7.45 - 17.45
wtorek - piatek 7.45 – 15.15

Godziny przyjeć interesantów:
Prezes Sądu Rejonowego we Wrześni:
wtorek: 10.00 - 12.00

Sekretariaty sądowe:
poniedziałek 8.45 - 17.45
wtorek - piątek 8.00 – 15.00


KONTA BANKOWE
Konta dochodów budżetowych (opłaty sądowe, koszty sądowe, wpisy, grzywny):
- I Wydział Cywilny: NBP O/ Poznań 15 1010 0055 1303 0050 3700 0000
- II Wydział Karny: NBP O/ Poznań 58 1010 0055 1303 0050 3700 0002
- III Wydział Rodzinny i Nieletnich: NBP O/ Poznań 31 1010 0055 1303 0050 3700 0003
- IV Wydział Ksiąg Wieczystych: NBP O/ Poznań 04 1010 0055 1303 0050 3700 0004
Konto sum na zlecenie(zaliczki na biegłych, kuratorów, świadków:
NBP O/Poznań 83 1010 1469 0081 7813 9800 0000
Konto sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, wadia):
BGK O/Poznań 68 1130 1017 0021 1000 2390 0004
Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (świadczenia / nawiązki):
BGK O/Poznań 14 1130 1088 0001 3121 1720 0001

Wydziały

I Wydział Cywilny
Przewodniczący Wydziału
SSR Agnieszka Dżendżera
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Arleta Dutkiewicz
Dane kontaktowe:
ul. Jana Pawła II 10
62 – 300 Września
III piętro, pokój nr 32
tel. 61 4369 011 (kierownik sekretariatu)
fax 61 4369 010
email: wydzial.cywilny@wrzesnia.sr.gov.pl
Godziny pracy:
poniedziałek 7.30 – 18.00
wtorek - piątek 7.30 – 15.30
Godziny przyjeć interesantów:
poniedziałek 8.45 - 17.45
wtorek - piątek 8.00 - 15.00


II Wydział Karny
Przewodniczący Wydziału
SSR Marcin Przybylski
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Renata Kurek
Dane kontaktowe:
ul. Jana Pawła II 10
62 – 300 Września
I piętro, pokój nr 16
tel. 61 4369 021 (kierownik sekretariatu)
tel. 61 4369 025 (należności sądowe)
fax 61 4369 020
email: wydzial.karny@wrzesnia.sr.gov.pl
Godziny pracy:
poniedziałek 7.30 – 18.00
wtorek - piątek 7.30 – 15.30
Godziny przyjeć interesantów:
poniedziałek 8.45 - 17.45
wtorek - piątek 8.00 - 15.00


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący Wydziału
SSR Tomasz Ignatowicz
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Jolanta Wojtysiak
Dane kontaktowe:
ul. Jana Pawła II 10
62 – 300 Września
II piętro, pokój nr 24
tel. 61 4369 031 (kierownik sekretariatu)
fax 61 4369 030
email: wydzial.rodzinny@wrzesnia.sr.gov.pl
Godziny pracy:
poniedziałek 7.30 – 18.00
wtorek - piątek 7.30 – 15.30
Godziny przyjeć interesantów:
poniedziałek 8.45 - 17.45
wtorek - piątek 8.00 - 15.00


IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący Wydziału
SSR Małgorzata Motawska
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Patrycja Samelak - Kosmala
Dane kontaktowe:
ul. Jana Pawła II 10
62 – 300 Września
parter, pokój nr 2
tel. 61 4369 041 (kierownik sekretariatu)
tel. 61 4369 042 (centralna informacja ksiąg wieczystych)
fax 61 4369 040
email: wydzial.kw@wrzesnia.sr.gov.pl
Godziny pracy:
poniedziałek 7.30 – 18.00
wtorek - piątek 7.30 – 15.30
Godziny przyjeć interesantów:
poniedziałek 8.45 - 17.45
wtorek - piątek 8.00 - 15.00

Źródło

Ostatnia aktualizacja