Sąd Rejonowy w Lęborku

Godziny urzędowania Sądu
-poniedziałek - piątek 7:30-15:30
(w każdy poniedziałek dodatkowo dyżur w sekretariatach Wydziałów
w godzinach 15:30-18:00)


Kasa
budynek przy Placu Kopernika 4 w Lęborku
- poniedziałek - piątek 8:00-14:00
Znaki opłaty sądowej można nabyć w kasach Sądu oraz I wydziale Cywilnym, w budynku Sądu Rejonowego w Lęborku, pokój nr 6, w godzinach urzędowania wydziału.

Wydziały

I Wydział Cywilny
ul. Przyzamcze 2
84-300 Lębork
Kierownik Sekretariatu
Maria Wejher pok. 6
Przyjmowanie interesantów w godzinach:
-poniedziałek 8.00 - 18.00
-wtorek - piątek 8.00 - 15.00
tel.: (59) 863 69 16
fax: (59) 863 69 06
e-mail: wydzial.cywilny@lebork.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Plac Kopernika 4
84-300 Lębork
Kierownik Sekretariatu
Alina Hensoldt pok. 205
Przyjmowanie interesantów w godzinach:
-poniedziałek 8.00 - 18.00
- wtorek - piątek 8.00 - 15.00
tel: (59) 863 68 40
fax: (59) 863 68 49
e-mail: wydzial.karny@lebork.sr.gov.pl

Sekcja Windykacji Należności i Wykonywania Orzeczeń Sądowych
Plac Kopernika 4
84-300 Lębork
Kierownik Sekretariatu
Katarzyna Zdrojewska pok. 209
Przyjmowanie interesantów w godzinach:
-poniedziałek 8.00 - 18.00
wtorek - piątek 8.00 - 15.00
tel.: (59) 863 68 44
fax: (59) 863 68 49
e-mail: sekcja.windykacji@lebork.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Przyzamcze 2
84-300 Lębork
Kierownik Sekretariatu
Katarzyna Pietruszyńska pok. 16
Przyjmowanie interesantów w godzinach:
-poniedziałęk 8.00 - 18.00
-wtorek - piątek 8.00 - 15.00
tel.: (59) 863 69 14
fax: (59) 863 69 04
e-mail: wydzial.rodzinny@lebork.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Plac Kopernika 4
84-300 Lębork
Kierownik Sekretariatu
Edyta Naczk pok. 105
Przyjmowanie interesantów w godzinach:
-poniedziałek 8.00 - 18.00
-wtorek - piątek 8.00 - 15.00
tel,: (59) 863 68 30
fax: (59 )863 68 30
e-mail: wydzial.kw@lebork.sr.gov.pl

Źródło

Ostatnia aktualizacja