Sąd Rejonowy w Kłodzku

GODZINY URZĘDOWANIA
Przyjmowanie interesantów:
w poniedziałek
od 9.00 do 18.00
od wtorku do piątku
od 8.00 do 15.00

UWAGA!
Wgląd do akt w poniedziałek od godz. 15.30 do 18.00 tylko po uprzednim ustaleniu terminu,
od wtorku do piątku od godz. 8.30 do 14.30

Godziny pracy
w poniedziałek
od 7.30 do 18.00
od wtorku do piątku
od 7.30 do 15.30


NUMERY KONT BANKOWYCH
Konta Sądu Rejonowego w Kłodzku
1. Dokonywanie wpłat dotyczących:
– wpisów sądowych
– kosztów sądowych
– grzywny
– opłat kancelaryjnych
należy dokonywać na numer konta :
NBP O/O WROCŁAW 49 1010 1674 0055 4222 3100 0000
IBAN/SWIFT PL
BIC NBPLPLPW
2. Dokonywanie wpłat dotyczących:
– poręczenia majątkowe
– kaucji, wadiów
– depozytów sądowych
należy dokonywać na numer konta:
BGK Wrocław 60 1130 1017 0021 1001 9090 0004
IBAN/SWIFT PL
BIC ​GOSKPLPW
3. Dokonywanie wpłat dotyczących:
– zaliczek na biegłych i kuratorów
należy dokonywać na numer konta:
BGK Wrocław 48 1130 1033 0018 8163 1620 0004
IBAN/SWIFT PL
BIC ​GOSKPLPW
4. Opłaty za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym:
Informujmy, że opłaty za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym w wysokości 5 zł należy przekazywać na rachunek bankowy prowadzony w BGK dla Sądu Rejonowy w Kłodzku nr 48 1130 1033 0018 8163 1620 0004.

Wydziały

I Wydział Cywilny
Przewodniczący Wydziału – SSR Tadeusz Dereń
Z-ca Przewodniczącego Wydziału – SSR Izabela Kosińska-Szota
Przyjęcia stron
Przewodniczący I Wydziału Cywilnego przyjmuje strony w czwartek od godz. 9.00 do 11.00.
Kierownik Sekretariatu – Marta Kulig
Sekretariat Wydziału – dane kontaktowe
ul. Bohaterów Getta 15
57-300 Kłodzko
pok. 231, I piętro
Informacja
Tel.: 074 865 13 10
Tel.: 074 865 13 11
Fax: 074 865 14 11
Sekcja Wykonawcza
Tel.: 074 865 13 61
Fax: 074 865 13 61
e-mail: cywilny@klodzko.sr.gov.pl
Przyjmowanie interesantów:
w poniedziałek
od 9.00 do 18.00
od wtorku do piątku
od 8.00 do 15.00


II Wydział Karny
prowadzi sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Kłodzku.
Przewodnicząca Wydziału – SSR Anna Wołosecka-Berk
Z-ca Przewodniczącego Wydziału – SSR Renata Salwach
Przyjęcia stron
Przewodniczący Wydziału przyjmuje interesantów w czwartki w godz. od 10.00 do 12.00.
Kierownik Sekretariatu – Robert Nowakowski
Sekretariat Wydziału – dane kontaktowe
ul. Bohaterów Getta 15
57-300 Kłodzko
pok. 231, piętro I
Kierownik sekretariatu:
Tel.: 074 856 13 20
Sekretariat
Tel.: 074 865 13 21
Tel.: 074 865 13 92
Tel.: 074 865 13 93
Fax: 074 865 13 01
e-mail:
karny@klodzko.sr.gov.pl


III Wydział Rodziny i Nieletnich
Przewodniczący Wydziału – SSR Maciej Szota
Przyjęcia stron
Przewodniczący III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich przyjmuje strony w poniedziałek
w godz. od 10.00 do 13.00, pok. 206
Kierownik Sekretariatu – Dorota Zaleszczak
Sekretariat Wydziału – dane kontaktowe
ul.Bohaterów Getta 15
57-300 Kłodzko
pok.331, piętro II
Tel. 74 865 14 25 – Informacja
Tel.:74 865 13 32
Tel.: 74 865 13 09
Tel.: 74 865 13 30
Tel. 74 865 13 59
Tel/Fax 74 865 13 44
e-mail:rodzinny@klodzko.sr.gov.pl
Sekcja Wykonawcza
Tel.: (074) 865 13 31
Przyjmowanie interesantów:
poniedziałki
od 9.00 do 18.00
od wtorku do piątku
od 8.00 do 15.00


IV WYDZIAŁ PRACY
Wiceprezes Sądu, Przewodniczący Wydziału – SSR Andrzej Józefowski
Przyjęcia stron
Przewodniczący Sądu Pracy przyjmuje strony w środę od godz. 10:00 do 12:00.
Kierownik Sekretariatu – Danuta Kosztowniak
Sekretariat Wydziału – dane kontaktowe
ul. Bohaterów Getta 15
57-300 Kłodzko
pok. 213, piętro I
Tel.: 074 865 13 40
Fax: 074 865 13 41
e-mail: praca@klodzko.sr.gov.pl
Przyjmowanie interesantów:
w poniedziałek
od 9.00 do 18.00
od wtorku do piątku
od 8.00 do 15.00


V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Przewodniczący Wydziału – Referendarz Piotr Kinel
Przyjęcia stron
Przewodniczący V Wydziału Ksiąg Wieczystych przyjmuje strony w poniedziałek od godz. 10.00 do 14.00.
Kierownik Sekretariatu – Kamila Podsiedlik
74 / 865 13 50 74/ 865 14 50
Sekretariat Wydziału – dane kontaktowe
ul. Bohaterów Getta 15
57-300 Kłodzko
pok. 116, parter
Tel.: 74 865 13 52-54
Fax: 74 865 13 02
e-mail: wieczyste@klodzko.sr.gov.pl
Biuro Podawcze V Wydziału Ksiąg Wieczystych
Tel.: 74 865-13-06
Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych
Tel. 74/ 865 14 06
Przyjmowanie interesantów:
w poniedziałek
od 9.00 do 18.00
od wtorku do piątku
od 8.00 do 15.00

Źródło

Ostatnia aktualizacja