Art. 94. Kodeks Karny

Art. 94. (uchylony).

Następne Artykuły

Art. 95. (uchylony).
Art. 95a. (uchylony).

Art. 96. (uchylony).

Art. 97. (uchylony).

Art. 98. (uchylony).

Art. 99. § 1. Jeżeli sprawca dopuścił się czynu zabronionego w stanie niepoczytalności określonej w art. 31 § 1, sąd może orzec tytułem środka zabezpieczającego nakaz lub zakazy wymienione w art. 39 pkt 2-3.
§ 2. Zakazy wymienione w art. 39 pkt 2-3 orzeka się bez określenia czasu ich obowiązywania; sąd uchyla je, gdy ustały przyczyny ich orzeczenia.

Art. 100. (uchylony).

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?