Art. 61. Kodeks Postępowania Karnego

Art. 61. § 1. W razie śmierci oskarżyciela prywatnego postępowanie zawiesza się, a osoby najbliższe lub osoby pozostające na utrzymaniu zmarłego mogą wstąpić w jego prawa. Postanowienie o zawieszeniu postępowania może wydać także referendarz sądowy.
§ 2. Jeżeli w terminie zawitym 3 miesięcy od dnia śmierci oskarżyciela prywatnego osoba uprawniona nie wstąpi w prawa zmarłego, sąd lub referendarz sądowy umarza postępowanie.

Następne Artykuły

Art. 62. (uchylony).

Art. 63.  (uchylony).

Art. 64.  (uchylony).

Art. 65.  (uchylony).

Art. 66.  (uchylony).

Art. 67.  (uchylony).

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?